TƯỢNG SỨ NUNG CỦI QUÁN THẾ ÂM

399,000

Mô tả

? Tượng Sứ Nung Củi Quán Thế Âm Bồ Tát
– Kích thước: cao 12 cm
Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân của Đức Từ Bi, muốn nói lên tình Mẹ thương con, Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên, Đức Quan Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, hay của tất cả chúng sinh.
Căn cứ theo hình tướng đã thể hiện và đức tính Quan Thế Âm đã cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh, nhân loại được thoát khổ đau ở sa bà này to lớn biết chừng nào

Thông tin bổ sung

MẪU

1, 2, 3, 4, 5, 6