TƯỢNG TỬ SA RỒNG CUỘN

899,000

Mô tả

? Tượng Tử Sa Rồng Cuộn

? Đường kính 9, cao 3.5 cm. Chất đất: Đại Hồng Bào