VŨ DI THẤT TUYỆT TRÀ

380,000

Mô tả

🍂 Vũ Di Thất Tuyệt Trà ( 7 loại trà ngon nhất núi vũ di)
🏠 Thương hiệu: 姥家好 ~ Lão Gia Hảo
🍃 Lưu ý: trà Vũ Si Sơn, Phúc Kiến thánh địa của những cây chè Ôlong ( hay còn gọi là giống chè hương) có hương thơm và khí trà mạnh do cách thức chế biến đặc trưng ( phải kinh qua ba lần sấy lò điện nhiệt độ cao và một lần sấy trong phòng than hầm ).
Bộ trà bao gồm: 14 gói trà (mỗi loại 2 gói).
1. Nhục Quế
2. Thuỷ Tiên
3. Hoàng Mai Côi
4. Nham Trà
5. Đại Hồng Bào
6. Olong Trần Niên
7. Kỳ Lan