BỘ ẤM CHÉN SỨ LIÊN HOA VẼ TAY

1,199,000

Mô tả

🎉Bộ Ấm Chén Sứ Liên Hoa Vẽ Tay
👉 BAO GỒM
– 1 ẤM TRÀ SỨ 220ML
– 1 CHUYÊN TRÀ SỨ 220ML
– 1 LỌC TRÀ SỨ
– 6 CHÉN TRÀ SỨ 40ML