Giảm giá!

BỘ TRÀ PHỔ NHĨ DÃ TƯỢNG – KHỔNG TƯỚC

Original price was: 2,500,000₫.Current price is: 2,000,000₫.

Mô tả

🎭 Hàng mới về!!!
🍂 Bộ Trà Phổ Nhĩ Dã Tượng – Khổng Tước Hiệu Trung Trà
💰 cặp 2 bánh 357G
🍃 Sản phẩm gồm 1 bánh trà phổ nhĩ sống Dã Tượng của vùng trà Ban Chương và 1 bánh trà phổ nhĩ chín Khổng Tước của vùng trà Dị Võ.
Quy trình chế biến trà phổ nhĩ
Phổ Nhĩ Sống
Hái trà → Làm héo → Sấy diệt men → Vò → sấy khô → Lựa trà → Đóng bánh → Lên men dần theo thời gian
Phổ Nhĩ Chín
Hái trà → Làm héo → Sấy diệt men → Vò → Sấy khô → Lựa trà → Thúc đẩy lên men trong một lần → Đóng bánh
Với Phổ Nhĩ sống, quá trình lên men được diễn ra từ từ theo năm tháng. Nên chúng ta thường nghe những cụm từ như: bánh Phổ Nhĩ 10 năm, 20 năm. Phổ Nhĩ sống để càng lâu, càng quý. Quá trình lên men này diễn ra một cách tự nhiên.
Với Phổ Nhĩ chín, quá trình lên men được thúc đẩy nhanh để ra thành phẩm. Nếu như Phổ Nhĩ sống tính bằng đơn vị vài chục năm thì Phổ Nhĩ chín được tính bằng đơn vị ngày. Quá trình thúc đẩy lên men này chỉ diễn ra trong 45-65 ngày.