CHÉN TỬ SA KHẮC ĐẠT MA TÂM KINH

400,000

Mô tả

🍂 Chén Tử Sa Khắc Đạt Ma Tâm Kinh
– Miệng 8.5 cao 3.5cm. dung tích 100ml
🔱 Trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, điều mình ấn tượng nhất là việc đức Phật luôn nhắc đi nhắc lại về việc “tùy duyên mà thị hiện”. Hiểu nôm na nghĩa là nương theo quy luật của vạn vật mà hiện ra như vậy. Chẳng hạn cái cây nương theo mùa xuân mà trổ lá, con chim nương theo ban mai mà cất tiếng. Đức Phật ngay cả khi đã chứng đắc vẫn nương theo những duyên như vậy mà thuyết pháp hoá độ chúng sinh. Việc tuỳ duyên này cũng thể hiện rõ ràng ở việc Phật không bao giờ bỗng nhiên mà giảng pháp. Chỉ khi có người khởi tâm hỏi trước, đức Phật mới nương duyên của người đó mà chỉ bày giáo lý.